Alblas Administratie & Advies B.V.

NOAB/RB

Een NOAB-lid is:
  • de administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt
  • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt
  • de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen
  • de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden
  • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.
Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.
Het Register Belastingadviseurs (RB) maakt zich sterk voor de belangen van de ruim 7.400 aangesloten leden en ondersteunt hen waar mogelijk. Als grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs is het RB een goede gesprekspartner voor politiek en overheid. Het RB wordt gezien als een belangrijke speler en dat is te merken; niet alleen de aanhoudende groei van het aantal leden is hiervoor een indicatie, ook vanuit de media is veel interesse voor de standpunten van het RB.
Het belang van het lid staat bij het RB voorop. Vanuit dat perspectief is het aanbod van producten en diensten opgesteld. Het RB verliest de actualiteit geen moment uit het oog en haakt hierop in waar mogelijk.
Het RB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en eist dit ook van haar leden. De leden van het RB zijn verplicht om hun kennis op peil te houden en daarom biedt het RB een uitgebreid Permanente Educatie-programma aan haar leden aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken?

VUL ONS FORMULIER IN

  • logo-noab
  • logo-rb
  • logo-salar
  • pm-logo

Contactgegevens

Alblas Administratie & Advies BV

Rijksstraatweg 46 a+b
2988 BJ  | Ridderkerk

T: 0180-422595
F: 0180-424231
info@alblasadvies.nl

Privacyverklaring

Adres en route